×

Blog


Miks võitis zouk minu südame?
Marite Lõhmussaar
Feb 27, 2019

Miks võitis zouk minu südame?


Seltskonnatantsuga tegin tutvust 1,5 a. tagasi, mil läksin oma esimesse salsa tundi. Üks põhjustest, miks tee sinna leidsin oli häiriv veendumus, et ma ei oska tantsida. Mõte, et tantsin avalikus kohas ja seda veel vabatahtlikult, oli samastatav mõne õudusunenäoga, mille peale öösel üles võpatad. Peale esimesi tantsutunde juhtus aga midagi imelist. Kindel arvamus, et tants on õudusunenägu ja mina kõige suurem puujalg, hakkas killustuma. Olles seljatanud tantsuhirmu, mis märkamatult asendus muusika, rütmi, tantsimise ja partneri kontakti nautimisega, leidsin ennast ühel hetkel olukorrast, kus mu nädalas polnud enam päeva, millal poleks tantsinud. 

Tõsi, lisaks salsale leidsin enda jaoks ka sensual bachata, argentiina tango ja natuke proovisin käppa ka kizombas. Kõige värskem tants minu jaoks on braziila zouk, millega tegin tutvust möödunud aasta septembris. Need kõik on meeletult erinevad seltskonnatantsud, seda nii muusika, rütmi, ajaloo, tantsukultuuri jms poolest, kuid millel siiski on suur ühisosa. Märksõnad, millega kirjeldaksin nende sarnasust on tantsuraam, kontakt ja sõnadeta suhtlus, juhtimine-järgimine. Vaatamata sellele, et nimetatud tantsudes on palju ühist, võitis aga zouk täielikult minu südame.

Saladus peitub kontaktis

Zouki armumiseks läks mul aega vaid mõned hetked, mil nägin oma tulevasi õpetajaid, Triinat ja Vahurit, tantsimas. See, mida nägin, oli täielikult teineteisele pühendumine – nende vahel oli turvaline, sügav kontakt, mille sarnast ma polnud üheski eelnimetatud tantsus varem kohanud. Nende suhtlus oli usaldav, täielikult üksteisega arvestav, mänguline, ning igatpidi lainetav-voolav. Iga samm, pööre või lainetus oli dialoogi ja koosloomise tulemus. See oli kui kunstiteos, mida kaks kunstniku maalisid samaaegselt suure teadlikkusega sellest, mida teine parasjagu teeb, et moodustuks harmooniline tervik. Veidi hiljem, kui olin zouki juba natukene praktiseerinud, mõistsin, et kirjeldatud kontakt on pigem reegel, mitte erand. 

Jaanuaris käisin Varssavi zouki festivalil, kus mul õnnestus kogeda täiesti enneolematuid ja kirjeldamatuid tantse. Mis need tantsud eriliseks muutis, oli partneriga ennastunustav ühendus, kus polnud nö välismaailmaga mingit pistmist. Oli ainult mina ja minu partner. Välismaailma all pean silmas selliseid mõtteid, et õppisin workshop-is ühe visuaalselt laheda kombo ja nüüd juhin seda, et tants oleks äge, või õppisin stilistikat, millega saan oma oskusi näidata ja teistele muljet avaldada, kas juhtisin või järgisin õigesti/valesti jne. Või siiski, ainuke asi, mida välismaailmast unustada ei tohtinud, olid teised tantsupaarid, et oleks turvaline ja ei juhtuks kokkupõrget. Kõik muu, mis välja jäi, oli tähtsusetu. 

Katkematu vastastikune üksteise kuulamine loob võimaluse improvisatsiooniks, kus ka järgijal on suurem eneseväljenduse vabadus ja võimalus loomeprotsessis „kaasarääkida“, mitte olla ainult ilus. Tants ei koosne valmis kombinatsioone sooritamisest, vaid sünnib partnerite vahelisest dialoogist ja teineteise mõistmisest. Sellise dialoogi eelduseks on aga täielik kohalolu praeguses ruumis ja hetkes. Varssavi festivali kõige meeldejäävamates tantsudes sündis mul partneritega selline ühendus, mil olin võimeline distantsilt tunnetama kaaslase kõige väiksema lihase kõige väiksemat pingutust ning ei tekkinud küsimustki, kuidas nüüd järgida või vastata. 

Muusika, pea- ja ülakeha liikumised, flow

Lisaks sügavale kontaktile on veel mõned teised zoukile omased jooned, mis muudavad minu jaoks tantsu vastupandamatuks. Nendeks on väga mitmekülgne muusika valik,  pea- ja ülakeha liikumised koos lendevate juustega ning katkematu flow

Zouki rütm on üsnagi universaalne ning sellest tulenevalt on seda võimalik tantsida väga mitmete muusikastiilide ja peaaegu iga loo järgi. Järjestikused lood sama partneriga võivad olla ülimalt kontrastsed – esimene väga jõuline, kiire, metsik ja energiline kui maailma vallutamine või äikesetorm keset ookeani, teine  algab jõudsalt ning teemaarengus torm vaibub ning kolmas on väga aeglane ja rahulik või ehk isegi peaaegu paigal seisev, õrn ja pehme kui suhkruvatt. Musikaalsuse ja energiaga mängimiseks on lõputul hulgal võimalusi, mille ainsateks piirideks on loovus ja fantaasia. Kõige selle juures säilib tantsus lõputuna näiv sujuv ja pidev flow.

Tantsu on kaasatud kogu keha - ka ülakeha ja pea. Nende kasutamist olen varem vähesel määral näinud ja kogenud ainult bachatas ning seal ei ole see saavutanud sellist efekti nagu zoukis. Liikuv ülakeha ja pea on braziilia zouki ajalooline pärand, mis on tantsu loomulik osa ja muudab zouki kergesti teistest eristatavaks. Pea ja ülakeha kaasates saab keha ja liikumine muutuda sujuvaks, katkematuks, elastseks ja voolavaks. Lisaks võimaldab kogu keha kaasatus koos partneri kuulamisega mängida ka akrobaatika, kaasaegsetantsu, kontaktimprovisatsiooni jms elementidega või isegi täiesti teiste tantsustiilidega. Varssavis nägin päris mitut tantsu, mis olid näiliselt peaaegu täielikult argentiina tangod, ainult muusika ja rütm polnud tangole omased. Tantsu loomise ja suhtluse ainsateks piirideks on kontakt ja loovus. 

Kokkuvõte

Ma kindlasti ei taha öelda, et tehnika pole oluline. See on väga oluline, et pakkuda endale, oma partneritele ja teistele tantsupaaridele nauditavat ning turvalist elamust ning keskkonda. Tants on kui keel. Praegu oskame me kõik keerulisi laused koostada, kuid kui olime lapsed alustasime üksikute tähtede õppimisest, et moodustada sõna ning see järel lihtlause. Olles kogenumad, saame hakata kirjutama keerulisi rind- ja põimlauseid. Lõpuks ehk oskame isegi mitmes keeles suhelda. Just selline on tantsu õppimine. Võtab aega ja nõuab pingutust, kuid avab uksi ja loob mitmeid võimalusi, millest me isegi enne teadlikud olnud.                   

Julgen öelda, et mina tunnetan zouki kui kõige terviklikumat, kõige enam keha ja meelt kaasavat tantsu. Zouk avab südame ja loob võimaluse siseneda hoopis teistsugusesse maailma, kus muidu olen harjunud elama. Zouk toob mind hetke, vabastab loovuse ja unustab kõik kahtlused. Toob näole naeratuse ja südamesse nii suure õnne ja armastuse, mis ei mahu mu sisse ära.